Metodologi dan Pemikiran Syaykh Mustafa Abdul Rahman: Kajian Terhadap Tafsir Al-Quran Al-Hakim Juzu’ Satu

Main Article Content

Muhamad Fadlly Ismail
Nor Hafizi Yusof
Wan Ruswani Wan Abdullah

Abstract

The work of interpretation on the Malay Archipelago, especially in the Malay Land in the early 20th century was greatly influenced by the reformation of Islam in Middle East, triggered by Syaykh Muhammad Abduh (1849-1905). The works of the reformists have insired many Islah scholars, especially in the study of interpretations. This article discusses how far the methodology and thinking of a local interpretation scholar, Syaykh Mustafa Abdul Rahman Mahmud (1918-1968) have contributed to the interpretation of Tafsir al-Quran
al-Hakim, focusing on the first volume. Therefore, this research has found that Syaykh Mustafa Abdul Rahman Mahmud methodology and thinking culture in the first volume of the Tafsir al-Quran al-Hakim
was influenced by the innovation flow, adopting the Tafsir al-Manar and Tafsir al-Maraghi as reference and guide.

Article Details

How to Cite
Ismail, M. F., Yusof, N. H., & Wan Abdullah, W. R. (2017). Metodologi dan Pemikiran Syaykh Mustafa Abdul Rahman: Kajian Terhadap Tafsir Al-Quran Al-Hakim Juzu’ Satu. Journal of Maalim Al-Quran Wa Al-Sunnah, 12(13), 100-118. Retrieved from http://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/7
Section
Articles
Author Biographies

Muhamad Fadlly Ismail, Pelajar Doktor Falsafah

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA

Nor Hafizi Yusof, Pensyarah Kanan

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA

Wan Ruswani Wan Abdullah, Pensyarah

Jabatan Pengajian Am, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, POLISAS

References

Che Hasmawati Che Awang (2004), Ustaz Mustafa Abdul Rahman:
Sejarah Hidup Dan Sumbangannya Dalam Ilmu Hadith Di Malaysia,
Disertation, Kuala Lumpur; API Universiti Malaya.
Mohd Sarim bin Mustajab (1979) , Gerakan Islah Islamiyyah di
Tanah Melayu 1906 hingga 1948,dalam Malaysia: Sejarah dan Proses
Pembangunan.
Mohd Sarim Hj. Mustajab (1977) , Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin
al-Falaki: Pelopor Gerakan Islah Islamiyyah di Tanah Melayu, Petaling
Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mustafa Abdul Rahman (1954), Sejarah Ekonomi Islam, Pulau Pinang;
Maktab Hj. Abdullah b. Muhammad Noordin al-Rawi.
Mustafa Abdul Rahman (1956), Kebudayaan Islam, Pulau Pinang;
Daud Press.
Mustafa Abdul Rahman (t.t), Kesejahteraan Dunia dan Agama,
Taiping: Syarikat al-Zainiah.
Mustafa Abdul Rahman , Tafsir Al-Quran Al-Hakim, Al-Yamani.
Mustafa Abdul Rahman, (1989) , Kitab Hadith 40 ( Terjemahan dan
Syarahnya), Dewan Pustaka Fajar, Kuala Lumpur.
118 Vol. 12 No. 13 2017
Mustafa Abd al-Rahman Mahmud (1949), Tafsir al-Quran al-Karim,
Perak, al-Yamani, Jilid Satu.
Nabir bin Hj. Abdullah (1976) , Maahad al-Ihya’ al-Syarif Gunung
Semanggol 1934-1959, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Nabir Hj. Abdullah (1979), Perkembangan Pelbagai Aliran Islam
Perak Dengan Kajian Khusus Berkenaan Il-Ihya’ Al-Syariff, Gunung
Semanggol, Bangi: Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia.
Tajuddin Saman (1993), Tokoh Ulama’ Nusantara, (t.t.p); Berita
Publishing Sdn. Bhd.