Afaf Abdul Ghafoor Hameed, & Lukman bin Mat Sin, M. (2023). من جهود المرأة في تفسير القرآن في العصر الحديث: Women’s Contributions to Qur’anic Interpretations in the Modern Era. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 19(1), 115-143. https://doi.org/10.33102/jmqs.v19i1.399