Afaf Abdul Ghafoor Hameed, and Muhammad Lukman bin Mat Sin. 2023. “من جهود المرأة في تفسير القرآن في العصر الحديث: Women’s Contributions to Qur’anic Interpretations in the Modern Era”. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah 19 (1):115-43. https://doi.org/10.33102/jmqs.v19i1.399.