Afaf Abdul Ghafoor Hameed and Lukman bin Mat Sin, M. (2023) “من جهود المرأة في تفسير القرآن في العصر الحديث: Women’s Contributions to Qur’anic Interpretations in the Modern Era”, Maʿālim al-Qurʾān wa al-Sunnah, 19(1), pp. 115-143. doi: 10.33102/jmqs.v19i1.399.