Afaf Abdul Ghafoor Hameed, and M. Lukman bin Mat Sin. “من جهود المرأة في تفسير القرآن في العصر الحديث: Women’s Contributions to Qur’anic Interpretations in the Modern Era”. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, vol. 19, no. 1, June 2023, pp. 115-43, doi:10.33102/jmqs.v19i1.399.